Vezist
Društvo radioamaterjev in vezistov
Partizanska pot 12
2380 Slovenj Gradec
SI - Slovenia

3. redni letni zbor društva radioamaterjev in vezistov »VEZIST«

Potekal je v petek dne 16.2.2018 od 17.00 ure dalje v mali sejni sobi Gasilskega društva na Kidričevi ulici v Slovenj Gradcu.
Povzetek;
zbor je skladno z ZDru-1-UPB2 in statutom društva potekal nemoteno. Podana so bila poročila delovnih teles, ki jih je zbor v paketu soglasno potrdil. Pod točko razno je predsednik društva predstavil predlog za članarino v društvu za leto 2018.

Sprejet je bil Sklep 1-6: Soglasno je potrjeno, da je za aktivne člane društva članarina 20 EUR, za ostale 10 EUR, kotizacija za vzdrževanje licence radioamaterjev pa ostane 40 EUR.  UO društva na svoji prvi naslednji seji določi kategorijo članstva (aktivni ali ostali) za vsakega člana društva.

Posledično zaradi pristojnosti odločanja zbora o višini članarine, bodo položnice v elektronski obliki poslane članom v naslednjih dneh po zboru. V kolikor, kdo od članov ne posluje elektronsko mu bo naknadno po pošti poslan UPN obrazec za nakazilo.

© 2018 Društvo VEZIST | Vse pravice pridržane.

Izdelava spletnih strani: Creator.si

Stran uporablja piškotke za delovanje